Tjenester

Steinmontøren AS har lang erfaring innen utvendig som innvendig arbeider. Vi verdsetter fordelen med å komme inn tidlig i prosjektet for å være med i alle faser; både design, planlegging og utførelse. Vår erfaring er at dette gir det beste resultatet.